Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Giriş

Giriş

SOSYOLOJİK AÇIDAN KÜRESELLEŞME VE DİN KİTABI YAYINLANDI!

SOSYOLOJİK AÇIDAN KÜRESELLEŞME VE DİN KİTABI YAYINLANDI!

Marifet Divanı Ekibinin Prof. Dr. Özcan Güngör önderliğinde ve rehberliğinde başlattıkları alana dair önemli eserlerin yayınlandığı Proje Tüm hızıyla devam ediyor. ‘Sosyolojik açıdan Küreselleşme ve Din’ eseri Sonçağ yayınları tarafından basıldı. Eser, Prof. Dr. Özcan Güngör ve M.E. Sarıkaya hocalarımızın editörlüğünde yayınlandı. Emeği Geçen bütün hocalarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Eser Satış link sayfası. https://www.soncagyayincilik.com.tr/urun/sosyolojik-acidan-kuresellesme-ve-din-el-kitabi   […]

KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI-ZYGMUNT BAUMAN

KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI-ZYGMUNT BAUMAN

  KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI   Bauman’a göre zaman ve mekân  her zamanda değişkenlik gösterir ve bununla beraber zaman ve mekânın küreselleşme ile birlikte dönüşümünü ele almaktadır. Günümüzde, zaman, mekân ve uzaklık kavramları tarihsel anlamlarını yitirmiş gibi görünmektedir ve bu yönüyle bir anlamda sınıfsal ayrımı daha da öne çıkarmaktadır. Bauman, bu kitapta zaman/mekân sıkışması kavramından […]

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı!

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı!

DİSAR uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayınlanan bir İlahiyat alan dergisidir. DİSAR’da Din Sosyolojisinin tüm alanlarında özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, çeviri, bildiri ve röportaj türü çalışmalar yayımlanır. Makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Makale yayınlamak için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Makale Kabul Tarihleri: Nisan […]

Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu  ve Emine Kaya Rapor yakın zamanda kamu oyu ile Paylaşılmıştır. Covid-19 ya da koronavirüs salgınının ilk günlerden itibaren tüm dünyayı saran etkisi, din görevlileri ve din hizmetleri alanında da derinden hissedilmiştir. Bu durum, söz konusu dinamik süreçte dini hayatın değişen seyrinin değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Pandemi döneminde Türkiye’de salgının dini hayat ve […]

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

Prof. Dr. Yasin Aktay Giriş İslam’da Yorumun ikili Temayülü: Fıkıh ve Tefsir Kuranı anlamak veya doğru yorumunu yapmak, vahyin kesildiği andan itibaren müslümanların hayatla bağlarını Kuranla kurma yönündeki çabalarını belirleyen temel bir kaygı olmuştur. Makalenin tam metni için: http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/1996_1-2-3-4/1996_1-2-3-4_AKTAYY.pdf    

‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER

‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER

Dr. (aday) Yusuf Yaralıoğlu Bu çalışma sosyoloji tarihinde yapı-fail ilişkisinin tarihsel anlamda günümüze kadar geçirdiği süreci, din sosyolojisi disipliniyle bağlantılı olarak ele almaktadır. Ayrıca çalışma, özel sosyoloji disiplinleri arasında yer alan din sosyolojisi disiplininin artık, küreselleşme ve modernleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yaşanan iletişimsel gelişmeler ışığında, toplumsal araştırmalarda karma teorilere yönelmesini ele almaktadır. Bu bağlamda […]

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)

Çev. Dr. Mustafa Derviş Dereli Dr. Abdullah Ömer Yavuz Geç modern dünyada korku, otoriterleşmenin ve şiddet içeren dini-politik hareketlerin yükselmesinde en büyük faktördür. Bu makale Anthony Giddens ve Charles Taylor’ın seküler çağda benlik kavramsallaştırmalarından yararlanmakta ve bunları Batılı küresel yayılma bağlamında 19. yüzyılın sonunda Doğu’da ortaya çıkan iki modernist dini eğilime uyarlamaktadır. Akılcılığın ve özgür […]

Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi

Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi

Prof. Dr. Kemal Ataman Pozitivist epistemolojik geleneği pozitivist kılan önemli ilkelerden biri metot birliği tezidir. Bu ilkeye göre doğa bilimleri ile beşeri/sosyal bilimler arasında metodolojik bir ayrışmaya gitmeyi gerektirecek ciddi bir fark yoktur. Dolayısıyla sosyal bilimcilerce yürütülen her türlü araştırma sonuçlarının geçerli olabilmesi için doğa bilimlerinde kullanılan metotların genel karakteri ile örtüşmesi gerekir. Bilimde pozitivist […]

SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

Dr. Abrurrahman Güneş Din, insanlık tarihi kadar eskiye uzanır. Bireysel olarak dine inanmayanlara rastlanmıştır. Fakat bir toplumun tümüyle ateist olduğu görülememiştir. Din günümüzde de yükselen bir değer olmaya devam etmektedir. Toplum ve din arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Din, toplumun bütün alanları üzerinde etkili olduğu gibi toplum da aynı şekilde dini her yönüyle etkisi altına […]