Giriş

Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini araştıran bilimsel bir disiplindir. Din sosyologları toplumun din üzerinde dinin toplum üzerindeki etkilerini bir başka deyişle toplum ve din arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklamaya çalıştır. Bu bağlamda din sosyolojsinin bir bilim olarak konusu, kuruluşu ve öncüleri din sosyolojisine girişte ele alınacaktır.