Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Dini Gruplar

Dini Gruplar

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları/ Mehmet Ali Kirman

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları/ Mehmet Ali Kirman

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları “Yeni dini  hareket” kavramı, çoğu 1950’lerden sonra ortaya çıkan, 1970’lerden itibaren de yaygın bir ilgi görmeye başlayan ve söylemlerinde coşkun bir dinî, ruhî ve felsefî yaşantı vadeden birbirinden farklı oluşumları ifade etmek  için kullanılmaktadır. “Yeni dini hareketleri, çağdaş dünyadaki özel ve kamusal alanlar arasındaki […]

Sekülerden Kutsala Dönüş

Sekülerden Kutsala Dönüş

Aydınlanma devrine kadar geri götürülebilecek olan sekülerleşme teorisinin ana teması şudur: Modernleşme ile birlikte hem toplumsal hem de ferdi bilinç düzeyinde din gerileyecek, görüntüden kaybolacaktır. Berger bu tezin bir dereceye kadar geçerli olduğunu, modernleşmenin bazı bakımlardan sekülerleşmeye yol açtığını hatta Batı Avrupa’da bunun daha fazla hissedildiğini, kurumsal dinin örselendiğini kabul etmekle birlikte modernleşmenin sekülerleşme karşıtı […]

Yeni Dini Hareketler

Yeni Dini Hareketler

19.yy sosyal bilimcilerinin büyük çoğunluğu dinin toplum içerisindeki etkisinin azalması üzerine odaklanmışlardı. Bu yüzden yeni yeni ortaya çıkan dini hareketleri marjinal gruplaşmalar olarak gördüler ve ciddi anlamda incelemeye değer bulmadılar. Özellikle ABD’de 1970’lerden sonra Evanjelik hareketin siyasal alanda da söz sahibi olmaya başlaması, ister istemez sosyal bilimcilerin yeni dini hareketlere odaklanmalarına sebep oldu. * İlahiyat […]

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar

Dersin Konusu: Sosyolojik olarak dini gruplar. Dersin Amacı: Dini gruplar, özellikleri, oluşum süreci ve Türkiye’de sınıflandırılması örneklerle izah edilecektir.

Dini Gruplar- 1

Dini Gruplar- 1

DİNİ GRUPLAR Toplumsal Grup, Aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim bulunan ortak duygu ve değerleri paylaşan birbirlerinin varlığından haberdar olan kendilerini aynı gruba mensubiyet duygusuyla bağlı hisseden insan topluluğudur’. Dini gruplar Din Sosyolojisi’nin günümüzdeki en popüler konusudur. Tabiat olarak insan toplumsal bir varlıktır ve kabiliyetlerini geliştirmek için toplumda bulunması gerekmektedir.  İnsan doğduğundan itibaren ailede yani bir […]

Dini gruplar- 2

Dini gruplar- 2

2.d Entelektüel Hareketler Liderlik daha gevşek bir liderlik organizasyonuna sahiptirler. Toplumu derinden ve genelden değiştirme gibi bir planları yoktur. Elit insanlar, elit konular, dinin değeri önemlidir. Ancak bu grup için dinin dünyaya dair görüşleri önemlidir. Bunlarda hiyerarşik bir yapıda karizmatik lider ve o liderin etrafında oluşan bir yapı yoktur.  Ensar Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Milli […]