Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Dini Gruplar

Dini Gruplar

Yeni Dini Hareketler

Yeni Dini Hareketler

19.yy sosyal bilimcilerinin büyük çoğunluğu dinin toplum içerisindeki etkisinin azalması üzerine odaklanmışlardı. Bu yüzden yeni yeni ortaya çıkan dini hareketleri marjinal gruplaşmalar olarak gördüler ve ciddi anlamda incelemeye değer bulmadılar. Özellikle ABD’de 1970’lerden sonra Evanjelik hareketin siyasal alanda da söz sahibi olmaya başlaması, ister istemez sosyal bilimcilerin yeni dini hareketlere odaklanmalarına sebep oldu. * İlahiyat […]

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar

Dersin Konusu: Sosyolojik olarak dini gruplar. Dersin Amacı: Dini gruplar, özellikleri, oluşum süreci ve Türkiye’de sınıflandırılması örneklerle izah edilecektir.

Dini Gruplar- 1

Dini Gruplar- 1

DİNİ GRUPLAR Toplumsal Grup, Aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim bulunan ortak duygu ve değerleri paylaşan birbirlerinin varlığından haberdar olan kendilerini aynı gruba mensubiyet duygusuyla bağlı hisseden insan topluluğudur’. Dini gruplar Din Sosyolojisi’nin günümüzdeki en popüler konusudur. Tabiat olarak insan toplumsal bir varlıktır ve kabiliyetlerini geliştirmek için toplumda bulunması gerekmektedir.  İnsan doğduğundan itibaren ailede yani bir […]

Dini gruplar- 2

Dini gruplar- 2

2.d Entelektüel Hareketler Liderlik daha gevşek bir liderlik organizasyonuna sahiptirler. Toplumu derinden ve genelden değiştirme gibi bir planları yoktur. Elit insanlar, elit konular, dinin değeri önemlidir. Ancak bu grup için dinin dünyaya dair görüşleri önemlidir. Bunlarda hiyerarşik bir yapıda karizmatik lider ve o liderin etrafında oluşan bir yapı yoktur.  Ensar Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Milli […]