Yöntem

Yöntem, bir amacın gerçekleştirilmesi, bir hedefe ulaşılabilmesi için izlenen yol, yordam ve stratejiler bütün veya usulüdür.