Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Yöntem

Yöntem

SOSYOLOJİK YÖNTEMİN KURALLARI- EMİLE DURKHEİM

SOSYOLOJİK YÖNTEMİN KURALLARI- EMİLE DURKHEİM

SOSYOLOJİK YÖNTEMİN KURALLARI- EMİLE DURKHEİM Durkheim, bu klasikleşmiş eserinde tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyoloji için de bilimsel bir yöntemi savunur. Sosyolojik bir yöntem nasıl oluşturulabilir? Açıkçası sosyolojik olguların ilk nedenleri araştırıldığında felsefenin önerdiği kavram ve nosyonlardan bağımsız bir toplumsal işleyiş sistemi ile karşılaşırız. Psikolojinin ve bireyin değeri yok sayılmamakla birlikte bir takım öznelliklerin dışında […]

Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık Nedir?

Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık Nedir?

Raulet ile Foucauld arasında geçen bir dialog ile Foucauld’un bu konudaki görüşlerinin bir sunumudur. O’na gör postyapısalcılığın kökeni, Marksizm ile fenomenolojiyi birleştirmeye çalışma,yapısalcı düşüncenin belli bir yöntem olarak gelişmeye başladı. O burada yapısalcılığın fenomenooji ile yer değişiterek  marksizim ile partnerliğini gördü. Bu hareket fenomenolojiden marksizmedoğrugiden ve dil ağırlıklı bir hareketti.   Yapısalcılık ve post yapısalcılık […]

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri

Bilim, deneysel araştırmaya ilişkin dizgesel yöntemlerin, veri çözümlemelerinin, kuramsal düşünmenin ve savların mantıksal değerlendirmesinin, belirli bir konu hakkında bir bilgi bütünü geliştirmek için kullanılmasıdır. “Bilim, doğru düşünme ve sistematik bilgi edinme sürecidir” (Türkdoğan, 1989: 13) Yöntem, bilimsel bilgi elde etme sürecinde, araştırmacılara araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini sistematik olarak sunan bir yol haritasıdır.

Din Sosyolojisinin Metodolojisi

Din Sosyolojisinin Metodolojisi

Dersin Konusu: Din Sosyolojisinin Metodolojisi PROF.DR.EMİNE ÖZTÜRK-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAYNAK:PROF.DR.ZEKİ ARSLANTÜRK-DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ