Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Videolar

Videolar

Cemaat mi, Dini Grup mu? Belirsizliğin şifresi çözülüyor..

Cemaat mi, Dini Grup mu? Belirsizliğin şifresi çözülüyor..

Sosyal hayatta cemaat ve dini grup kavramları genelde birbiriyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram birbirinden tamamen farklı bağlamlarda oluşmuş kavramlardır. Yusuf Yaralıoğlu bu kavramları detaylı olarak videoda anlatmıştır.

Sekülerleşme Nedir?

Sekülerleşme Nedir?

Lütfen Alt yazıyı Açarak Dinleyiniz. İzlediğiniz videoya faydalandığım kaynakları Akademik anlamda bakmak isteyenler aşağıya ekliyorum. ERTİT, Volkan (2020). Sekülerleşme Teorisi. Liberte Yayınları: Ankara. BERGER, Peter (2015). Sekülerleşme Yanlışlandı. Sekülerleşme Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Ed. Mali Kirman ve İhsan Çapçıoğlu. Çev. M. Ali Kirman. Otto Yayınları. Ankara. YAPICI, A. (2009). Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında […]

Küreselleşme nedir?

Küreselleşme nedir?

Küreselleşme kavramı nedir, boyutları nelerdir? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi Doktora Öğrencisi Yusuf Yaralıoğlu değerlendirdi.

Batı’nın Kutsalları

Batı’nın Kutsalları

Prof.Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Öğr. Üyesi) Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ ( 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi) Prof. Dr. Mustafa Tekin (İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimler Böl. Bşk.)

Gençlik ve Din

Gençlik ve Din

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fak. Öğr. Üyesi) Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt İslami İlimler Fak. Kelam ve Mezhepler Tarihi A.B.D. Öğr. Üyesi) Doç. Dr. Halil AYDINALP (Marmara Üniv. İlahiyat Din Sosyolojisi A.B.D. Öğr. Üyesi)

Medya ve Din İlişkisi

Medya ve Din İlişkisi

Prof. Dr. Mustafa MACİT (Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. / Din Sosyolojisi) Doç. Dr. Faruk SANCAR (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. / Kelam)

Dini Gelenek

Dini Gelenek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şamil ÖÇAL Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Toplumsallaşma Modelleri

Toplumsallaşma Modelleri

Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Selçuk Üniv. Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi) Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Bşk.) Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Bşk.)

Farabi- Erdemli Toplum/ Erdemsiz toplum

Farabi- Erdemli Toplum/ Erdemsiz toplum

Siyaset ilminin ilk hedefi gerçek mutluluğa ulaşmak olarak tanımlayan Fârâbî,  mutluluğun erdemli şehrin belirleyici özelliği ve özü olduğunu belirtmektedir. Yazmış olduğu Medinetü’l Fazıla eserinde Erdemli ve Erdemsiz Şehir tiplemesi yapmıştır.