Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Küreselleşme ve Din

Küreselleşme ve Din

Küreselleşme ve Din

Küreselleşme ve Din

  Küreselleşme; bilimde, ekonomide, politikada, kültür ve sanatta dünyanın bir bütün olarak algılanmaya başlanması ve birlikte başlayan sosyal ve kültürel bir süreçtir. Yani adeta dünyanın bir köy haline gelmesidir. Özellikle 1960 sonrasından şimdiye kadarki olan süreçte olduğu gibi tarihte hiçbir dönemde insanlık bu kadar birbirine benzeşen bir süreç yaşamamıştır. Küreselleşme sürecinin önemli unsurları şunlardır: 1-) […]