Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Makaleler

Makaleler

Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

“Din kurucusu”, J. Wach’ın, dini otorite tipolojisinin önemli kavramlarından biridir. Weber, dinî otoritenin karizma sayesinde kullanıldığını belirtir. Wach, Weber’in dinî otorite tipleri konusundaki ilk sistematik incelemesinden ilham almıştır. O, dinî otoriteyi kullananları çeşitli niteliklerine göre sınıflandırmıştır. ‘Din Kurucusu’ kavramı, karizmatik şahsiyetin temel niteliğini veya faaliyetini değil, onun yaptıkları ve söylemlerinin, tarihi ve sosyal süreçte yaptığı […]

Sosyolojik Teori ve Din

Sosyolojik Teori ve Din

  Din sosyolojisinin kökleri, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ayn bir sosyal bilim disiplini olarak ortaya çıkan sosyolojinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Sosyolojinin birçok alt disipline bölünmesinden önce 111 din, genel olarak insanın sosyal davranışının ve toplumun anlaşılmasına yönelik analizlerde önemli bir kurum olarak dikkate alınmıştır. Çünkü toplumu ve insanların sosyal davranışlarını anlamada din […]

Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/2006_C47_2/2006_47_2_CAPCIOGLUI.pdf   Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu