Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Toplumsal Değişme ve Din

Toplumsal Değişme ve Din

Sosyal Değişme ve Din

Sosyal Değişme ve Din

Tarihte olduğu gibi günümüz toplumlarının hayatında da vazgeçilmez bir fenomen olarak yerini alan din, toplumları etkilemekte, yönlendirmekte, toplumların değişim süreçlerinde görece olumlu veya olumsuz roller oynamakta, toplumsal şartlar içinde değişen ve değiştiren bir güç olarak var olmaktadır.

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Dersin Konusu: Toplumsal Bütünleşme ve din ilişkisini anlamaktır. Dersin Amacı: din ve toplumsal bütünleşme ilişkisini, bütünleşmede etkili çeşitli faktörleri, bütünleşme çeşitlerini, ve Kur’an da toplumsal bütünleşmeyi ele almaktır.