Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Siyaset ve Din

Siyaset ve Din

Din-Siyaset İlişkileri Bağlamında Fârâbî ve Mâturîdî

Din-Siyaset İlişkileri Bağlamında Fârâbî ve Mâturîdî

Doç. Dr. Mustafa Yıldız Fârâbî ve Mâturîdî aynı dönem içerisinde yaşamış olmakla birlikte birbirinden ne ölçüde haberdar olduğu bilinmemektedir. Şu var ki gerek yöntem, gerek terminoloji ve gerekse de yararlandıkları kaynaklar bakımından bu iki büyük Türk bilgini arasında farklılıklara karşın özellikle dünya görüşü açısından önemli benzerlikler olduğu da görülebilir. Burada her iki düşünürüz için de, […]