Kavramlar

Kavram, insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formudur. Bu yönüyle sosyolojik kavramlar da olayları, durumları, varlıkları anlamlandırırken önceki öğrenmelerimizin etkisiyle ortaya çıkan bilişsel dünyanın dışa vurumu olarak düşünülmektedir.