Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Medya ve Din

Medya ve Din

Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Prof.Dr. Mustafa Arslan Günümüzde bir iletişim çağında yaşamaktayız. İletişim araçlarının hızlı gelişimi medyanın hayatın bütün alanlarında etkin olmasını sağlamıştır. İletişim araçlarının teknolojik gelişimi sürecinde kültür, iletişim araçları vasıtası ile olabildiğince kitleselleşmiş ve bir endüstri halini almıştır. Bu durum popüler kültürün eski dönemlere oranla önemini ve etkinliğini artırmıştır. Bu sürece paralel olarak gelişmiş ülkelerde kutsala dönüş […]