Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Din Sosyologlarının Çalışmaları

Din Sosyologlarının Çalışmaları

 

Türkiye’de Din Sosyolojisi alanında çalışan akademisyenlerin yüksek lisans ve doktora çalışmaları.

Din sosyolojisi Bilim Dalı, din ile toplum arasındaki ilişkiyi konu edinmektedir. Dini inanışlar, pratikler ve davranışlar ile toplum etkileşiminden doğan olgu ve olaylarla ilgilenir. Bu bağlamda din sosyolojisi dinin toplum yaşantısındaki yeri ve fonksiyonu, dinin diğer toplumsal kurumlar üzerindeki etkisi, bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik vd. değişimlerin dini inanç, uygulama, örf ve adetler, gelenekler ve davranışlar üzerindeki  etkilerini konu edinmektedir. Ayrıca Sanayileşme, Kentleşme, Sekülerleşme, Dini gruplar, dini otoritenin gücü ve teşkilatlanma yapısı, dinin kültür ve medeniyetle olan bağlantısını  ve birçok ana başlık altında dinin toplum- toplumun da din üzerindeki etkilerini araştırır. Bu çerçevede ülkemizde bulunan Din sosyoloğu hocalarının bu alanda yapmış oldukları çalışmalar bu sayfada yer almaktadır.

 

 

 

0 Yorum

    Henüz yorum yok!