Din Sosyolojisi

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

PAYLAŞ

Prof. Dr. Yasin Aktay

Giriş

İslam’da Yorumun ikili Temayülü: Fıkıh ve Tefsir

Kuranı anlamak veya doğru yorumunu yapmak, vahyin kesildiği andan itibaren müslümanların hayatla bağlarını Kuranla kurma yönündeki çabalarını belirleyen temel bir kaygı olmuştur.

Makalenin tam metni için: http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/1996_1-2-3-4/1996_1-2-3-4_AKTAYY.pdf