Medya ve Din İlişkisi

Prof. Dr. Mustafa MACİT (Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. / Din Sosyolojisi)

Doç. Dr. Faruk SANCAR (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. / Kelam)

YORUM GÖNDER.