Gençlik ve Din

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fak. Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt İslami İlimler Fak. Kelam ve Mezhepler Tarihi A.B.D. Öğr. Üyesi)

Doç. Dr. Halil AYDINALP (Marmara Üniv. İlahiyat Din Sosyolojisi A.B.D. Öğr. Üyesi)

YORUM GÖNDER.