Dini Gelenek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şamil ÖÇAL

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

YORUM GÖNDER.