Din Sosyolojisi

Toplumsallaşma Modelleri

PAYLAŞ

Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Selçuk Üniv. Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi)

Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Bşk.)

Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Bşk.)