Sosyolojik Teori ve Din

 

Din sosyolojisinin kökleri, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ayn bir sosyal bilim disiplini olarak ortaya çıkan sosyolojinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Sosyolojinin birçok alt disipline bölünmesinden önce 111
din, genel olarak insanın sosyal davranışının ve toplumun anlaşılmasına yönelik analizlerde önemli bir kurum olarak dikkate alınmıştır. Çünkü toplumu ve insanların sosyal davranışlarını anlamada din son derece etkili bir kurum “Olarak görülmüştür.
Sosyoloji disiplininin kurucuları arasında yer alan Fransız sosyoloğu Durkheim ve Alman sosyoloğu Weber, modem toplumu anlamada dinin yeri ve rolünün son derece önemli olduğunu vurgulamışlardır. Aynca bu düşünürler, Marx ve Comte gibi birçok sosyal düşünürün modem toplumda dinin giderek önemsizleşeceği yönündeki beklentilerinden farklı olarak dinin sosyal yönü üzerinde durmuşlardır (Johnson, 2007: 43). Buna karşılık modernleşmeyle birlikte elinin toplumsal önemini kaybedeceğini iddia eden Marx ve Comte gibi birçok sosyal bilimcinin beklentisinin günümüz toplumlarında gerçekleşmediği ve modernleşen dünyanın dinden uzaklaşmak yerine yeniden dine yöneldiği görülmektedir.

 

 

http://isamveri.org/pdfdrg/D124766/2012/2012_BODURHE_CAPCIOGLUI.pdf

 

Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

YORUM GÖNDER.