Din Sosyolojisi

Sembolik Etkileşimcilik Nedir?

PAYLAŞ

Sembolik Etkileşimcilik: Sosyal eylem ve fertlerin bu eylemlere yükledikleri anlamlar üzerinde duran mikro sosyolojik bir teoridir. En önde gelen kuramcısı George Herbert Mead‘dir.