Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Blog

Son Yazılar

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları/ Mehmet Ali Kirman

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları/ Mehmet Ali Kirman

Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları “Yeni dini  hareket” kavramı, çoğu 1950’lerden sonra ortaya çıkan, 1970’lerden itibaren de yaygın bir ilgi görmeye başlayan ve söylemlerinde coşkun bir dinî, ruhî ve felsefî yaşantı vadeden birbirinden farklı oluşumları ifade etmek  için kullanılmaktadır. “Yeni dini hareketleri, çağdaş dünyadaki özel ve kamusal alanlar arasındaki […]

İNTİHAR – E.DURKHEİM

İNTİHAR – E.DURKHEİM

  Durkheim, “Kurbanın kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, olumluya da olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir. İntihar girişimi, böyle tanımlanan, ancak ölümle sonuçlanmadan önce durdurulan edimdir.” incelemenin alanını saptamaktır.Çağdaş toplumların patolojik bir görünümünü bireyle topluluk arasındaki ilişkinin en çarpıcı biçimde yer vermiştir. Kolektif  gerçekliğin bireyi ne ölçüde belirlediğini  göstermek […]

Sekülerden Kutsala Dönüş

Sekülerden Kutsala Dönüş

Aydınlanma devrine kadar geri götürülebilecek olan sekülerleşme teorisinin ana teması şudur: Modernleşme ile birlikte hem toplumsal hem de ferdi bilinç düzeyinde din gerileyecek, görüntüden kaybolacaktır. Berger bu tezin bir dereceye kadar geçerli olduğunu, modernleşmenin bazı bakımlardan sekülerleşmeye yol açtığını hatta Batı Avrupa’da bunun daha fazla hissedildiğini, kurumsal dinin örselendiğini kabul etmekle birlikte modernleşmenin sekülerleşme karşıtı […]

SOSYOLOJİK AÇIDAN KÜRESELLEŞME VE DİN KİTABI YAYINLANDI!

SOSYOLOJİK AÇIDAN KÜRESELLEŞME VE DİN KİTABI YAYINLANDI!

Marifet Divanı Ekibinin Prof. Dr. Özcan Güngör önderliğinde ve rehberliğinde başlattıkları alana dair önemli eserlerin yayınlandığı Proje Tüm hızıyla devam ediyor. ‘Sosyolojik açıdan Küreselleşme ve Din’ eseri Sonçağ yayınları tarafından basıldı. Eser, Prof. Dr. Özcan Güngör ve M.E. Sarıkaya hocalarımızın editörlüğünde yayınlandı. Emeği Geçen bütün hocalarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Eser Satış link sayfası. https://www.soncagyayincilik.com.tr/urun/sosyolojik-acidan-kuresellesme-ve-din-el-kitabi   […]

KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI-ZYGMUNT BAUMAN

KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI-ZYGMUNT BAUMAN

  KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL SONUÇLARI   Bauman’a göre zaman ve mekân  her zamanda değişkenlik gösterir ve bununla beraber zaman ve mekânın küreselleşme ile birlikte dönüşümünü ele almaktadır. Günümüzde, zaman, mekân ve uzaklık kavramları tarihsel anlamlarını yitirmiş gibi görünmektedir ve bu yönüyle bir anlamda sınıfsal ayrımı daha da öne çıkarmaktadır. Bauman, bu kitapta zaman/mekân sıkışması kavramından […]

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı!

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı!

DİSAR uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayınlanan bir İlahiyat alan dergisidir. DİSAR’da Din Sosyolojisinin tüm alanlarında özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, çeviri, bildiri ve röportaj türü çalışmalar yayımlanır. Makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Makale yayınlamak için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Makale Kabul Tarihleri: Nisan […]

Cemaat mi, Dini Grup mu? Belirsizliğin şifresi çözülüyor..

Cemaat mi, Dini Grup mu? Belirsizliğin şifresi çözülüyor..

Sosyal hayatta cemaat ve dini grup kavramları genelde birbiriyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram birbirinden tamamen farklı bağlamlarda oluşmuş kavramlardır. Yusuf Yaralıoğlu bu kavramları detaylı olarak videoda anlatmıştır.

Bilim Tarihinde Bir Dönemeç: İbn Haldun’da Sosyal Bilim Düşüncesinin Doğuşu

Bilim Tarihinde Bir Dönemeç: İbn Haldun’da Sosyal Bilim Düşüncesinin Doğuşu

Dr. Behçet Batur Bilim tarihi bir anlamda insanoğlunun fiziksel ve toplumsal dünyayı anlama, açıklama ve dönüştürme tarihidir. İnsanlık uzun bir tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen pozitif düşüncenin ve bilimlerin ortaya çıkışı ve gelişmesi son birkaç yüzyılda gerçekleşmiştir. Tarihsel açıdan fen bilimlerinin ortaya çıkışı, sosyal bilimlere nazaran bir önceliğe sahip olmuştur. Batı’nın bilim tarihinde fen bilimleri […]

Sabri Ülgener – Zihniyet ve Din

Sabri Ülgener – Zihniyet ve Din

GİRİŞ Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi çözülmeye farklı bir bakış açısı getiren eserde en temel anlayış; iktisadi hayat sadece  dış verilerin oluşturduğu bir madde dünyası değil, bütün veri yığınların ardında insan gerçeğinin yattığıdır. Bu anlayıştan hareketle Osmanlı’daki iktisadi çözülmeye insan gerçeğinin en vazgeçilmez boyutu olan ahlak ve zihniyet zaviyesinden bir bakış söz konusudur. Dönemin ahlak ve zihniyet […]

Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık Nedir?

Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık Nedir?

Raulet ile Foucauld arasında geçen bir dialog ile Foucauld’un bu konudaki görüşlerinin bir sunumudur. O’na gör postyapısalcılığın kökeni, Marksizm ile fenomenolojiyi birleştirmeye çalışma,yapısalcı düşüncenin belli bir yöntem olarak gelişmeye başladı. O burada yapısalcılığın fenomenooji ile yer değişiterek  marksizim ile partnerliğini gördü. Bu hareket fenomenolojiden marksizmedoğrugiden ve dil ağırlıklı bir hareketti.   Yapısalcılık ve post yapısalcılık […]