Din Sosyolojisi

Batı’nın Kutsalları

PAYLAŞ

Prof.Dr. Özcan GÜNGÖR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fak. Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ ( 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa Tekin (İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimler Böl. Bşk.)