Augusto Comte

Augusto Comte Sosyolojinin isim kurucusu olarak ifade edilmektedir. Toplumların katetmesi gereken 3 evreyi 1. teolojik evre, 2. metafizik evre, 3. pozitivist evre olarak ifade etmiş ve bu evrelerden modernleşme kuramını açıklamaya çalışmıştır dolayısıyla bütün ulusların geçeceğini ifade etmiştir.

YORUM GÖNDER.