Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Toplum tekbir sosyal grup ve kurum dan oluşan yekpare bir bütün değildir.O kendine yeterli birçok sosyal grup ve kurumdan oluşur. Ancak tek bir grup toplumun en küçük ünitesi olur. Her bir sosyal grubunda kendine özgü bir sosyo-kültürel yapısı vardır. Toplumda bu mikro sosyal gruplar ve kurumların bir sosyal sistemi oluşturan bütünüdür. Fert toplum adına Önce bir sosyal grubun üyesi olarak dünyaya gelir bu; ana ve babadan oluşan ailedir, dikkat edilecek olursa tanımladığımız bu ailenin nüfusu 3 kişidir. Demek ki her sosyal grubun bir nüfusu vardır.

Toplumda sosyal bir gruptur. Her sosyal grup toplumda bir Sosyal kurum temsilciliği ediyor demektir. Demek ki toplumda ne kadar sosyal kurum mevcutsa o kadar da sosyal grup vardır. Sosyal gruplar çoğaldıkça onlara hayat veren sosyal kurumlar da artacaktır. Sonuçta kendi kendine yeterli hale geldiklerinde bu sosyal grup ve kurumların fonksiyonel bütünlüğü toplumu meydana getirecektir.

Dini grupları dinle ilişkilendirildiği mi zaman farklı bir sınıflandırma yapmamız kaçınılmaz oluyor: Özellikle Homans’ın Sınıflandırmasını Temel aldığımızda dini grupları da;

 • Birincil sosyal gruplar ve din (Tabii dini gruplar)
 • İkincil gruplar ve din Din ilişkisinden Doğan dini gruplar şeklinde ele almak mümkündür veya din sosyologlarının ailemi ile ;
 • Tabii dini gruplar
 • Sır da aşağı sınıf sınıflandırabiliriz

Din ve Sosyal Gruplar

Dinle ilişkisiz

(Seküler gruplar)

Dinle ilişkili;

İzafi dini gruplar

 1. Aile
 2. Klan
 3. Kabile
 4. Millet
 5. Mahalli birlikler
 6. Cinsiyet ve yaş grupları
 • Sır cemiyetleri
 1. Ümmet
 2. Mezhep
 3. Tarikat
 4. Cemaat
 • Yeni dini ‘hareketler’ gruplar

Not: Makaledeki bilgiler Din Sosyolojisi El kitabından özetlenmiştir.

Yusuf YARALIOĞLU

AYBÜ/Din Sosyolojisi Doktora Öğrencisi

YORUM GÖNDER.