Din Sosyolojisi

Salgın Dönemi Sosyolojisi: Fırsatlar ve Tehditler

PAYLAŞ

BEYİN FIRTINASI HAKKINDA

Mart 2016 tarihinde kurulan Analytic Divinity Center tarafından online düzenlenen “Salgın Sosyolojisi: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı 2. Online Beyin Fırtınası Toplantısı 01-11 Nisan 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilmiştir.

Zeliha Ö. Ayata tarafından ön hazırlığı yapılan beyin fırtınası, yarı yapılandırılmış başlıklar le katılabilen ilgili uzman kişlerle gerçekleştirilmiştir. Toplantı nihayetinde Andcenter Editörü Mehmet Emin Sarıkaya tarafından özet haline getirilmiş ve Danışman Prof. Dr. Özcan Güngör‘ün katkılarıyla bilgilerinize saygıyla takdim olunmuştur.

Sosyoloji, toplumu olduğu gibi ele almanın yanında, toplumsal problemlere çözüm önerilerinde bulunmak, bu problemlerin ortaya çıkardığı meşruiyet krizine karşı teoriler geliştirmek ve toplumsal düzeni meşrulaştırmaya fayda sağlayan yöntem ve araçlar önermek için ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Bu yönüyle sosyolojinin toplumsal problemlere kayıtsız kalması düşünülemez. İşte sosyoloji: “Bize ne oldu? Neden bu durumdayız?’’ sorusunun nedenlerine toplumsal sorunları olduğu gibi gözlemleyerek cevap arar. Ama bunu yaparken gerek kültürel gerek tarihi gerek psikolojik ve en önemlisi toplumsal olgulara ve gerçekliklere dayanarak bunu gerçekleştirir.

Raporun tamamına erişim sağlamak için tıklayınız. https://andcenter.org/tr/marifetdivani/salgin-donemi-sosyolojisi-firsatlar-ve-tehditler/