Bu sayfada herhangi bir yazı bulunamadı.

Bu sayfada herhangi bir yazı bulunamadı.

sample-ad

Latest Articles

Cemaat mi, Dini Grup mu? Belirsizliğin şifresi çözülüyor..

Sosyal hayatta cemaat ve dini grup kavramları genelde birbiriyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram birbirinden tamamen farklı bağlamlarda oluşmuş kavramlardır. Yusuf Yaralıoğlu bu

Devamını Oku

Bilim Tarihinde Bir Dönemeç: İbn Haldun’da Sosyal Bilim Düşüncesinin Doğuşu

Dr. Behçet Batur Bilim tarihi bir anlamda insanoğlunun fiziksel ve toplumsal dünyayı anlama, açıklama ve dönüştürme tarihidir. İnsanlık uzun bir tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen pozitif

Devamını Oku

SABRI ULGENER- ZİHNİYET VE DİN

GİRİŞ Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi çözülmeye farklı bir bakış açısı getiren eserde en temel anlayış; iktisadi hayat sadece  dış verilerin oluşturduğu bir madde dünyası değil, bütün veri

Devamını Oku

YAPISALCILIK VE POST YAPISALCILIK

Raulet ile Foucauld arasında geçen bir dialog ile Foucauld’un bu konudaki görüşlerinin bir sunumudur. O’na gör postyapısalcılığın kökeni, Marksizm ile fenomenolojiyi birleştirmeye

Devamını Oku

Komünist Manifesto: İşçi Sınıfının Dünyayı Değiştirme Kılavuzu

  Kapitalist düzenin arka bahçesinde olup bitenlere bir göz atalım: Dünyanın dört bir yanında insanlar ölürken, üretilen yiyeceğin yarısı çöpe atılıyor;uluslararası şirketler, çocuk

Devamını Oku

Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu  ve Emine Kaya Rapor yakın zamanda kamu oyu ile Paylaşılmıştır. Covid-19 ya da koronavirüs salgınının ilk günlerden itibaren tüm dünyayı saran etkisi, din görevlileri ve

Devamını Oku

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

Prof. Dr. Yasin Aktay Giriş İslam’da Yorumun ikili Temayülü: Fıkıh ve Tefsir Kuranı anlamak veya doğru yorumunu yapmak, vahyin kesildiği andan itibaren müslümanların hayatla bağlarını

Devamını Oku

DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA FÂRÂBÎ VE MÂTURÎDÎ

Doç. Dr. Mustafa Yıldız Fârâbî ve Mâturîdî aynı dönem içerisinde yaşamış olmakla birlikte birbirinden ne ölçüde haberdar olduğu bilinmemektedir. Şu var ki gerek yöntem, gerek terminoloji ve

Devamını Oku

Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Prof.Dr. Mustafa Arslan Günümüzde bir iletişim çağında yaşamaktayız. İletişim araçlarının hızlı gelişimi medyanın hayatın bütün alanlarında etkin olmasını sağlamıştır. İletişim araçlarının

Devamını Oku

Din Sosyolojisi Makalesinin Sosyolojik Perspektifi

Din kurumu çeşitli sosyolojik teorilerle değerlendirilebilir çünkü bu kurum her toplumun parçası olma durumundadır. Toplumla beraber bir tür din bulmak mümkündür. Bu teoriler arasında

Devamını Oku