Bu sayfada herhangi bir yazı bulunamadı.

Bu sayfada herhangi bir yazı bulunamadı.

sample-ad

Latest Articles

Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı

Toplumun bilimi olan sosyoloji geçmişe bakan yönüyle tarihte yaşamış toplumları anlamamıza yararken aynı zamanda içinde yaşadığımız çağın toplumlarını anlamak ve açıklamak konusunda da sosyal

Devamını Oku

DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI

Din ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya ve yorumlamaya çaba sarf eden Din Sosyolojisi oldukça uzun sayılabilecek bir süreden beri önemli düşünsel ve pratik deneyimler elde

Devamını Oku

Mabetten Medeniyete

Prof. Dr. Özcan Güngör : Mabetler, inananları inanç temelli bir gaye etrafında toplayarak “biz olma” ve “bir gruba aidiyet” bilincinin kazanılmasına katkı sağlar. Dünyada pek çok

Devamını Oku

Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Faydalı Linkleri Yayında!

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Türkyılmaz tarafından titizlikle hazırlanan din sosyoloji alanında akademik veri toplanmasında çok yarar sağlayacak çalışma yayınlanmıştır.  Bu çalışmayla tek bir noktada

Devamını Oku

Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimiliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu

Prof.Dr.Özcan Güngör Çalışmada, sosyal bilim paradigması açısından ontolojik sorular olan “gerçekliğin doğası nedir?”, “İnsanın doğası nedir?”, “Toplumun doğası nedir?”,“Olgular arasındaki

Devamını Oku

Her Seviyede Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler! Açık kaynaklarda hiçbir din sosyolojisi kitap okuma listesinin olmaması sebebiyle bir kitap okuma listesi hazırlama zarureti hasıl olmuştur. Çünkü

Devamını Oku

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar ve Özellikleri

Dini Gruplar ve Özellikleri (Religious Groups and Their Features)   Din, tarih boyunca kültürünün ilkel basamaklarından başlayarak aile, oymak, kabile, boy ve millet gibi doğal gruplarla hep

Devamını Oku

Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi Toplum tekbir sosyal grup ve kurum dan oluşan yekpare bir bütün değildir.O kendine yeterli birçok sosyal grup ve kurumdan oluşur. Ancak tek bir grup

Devamını Oku

Sosyal Kurumlar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Sosyal Kurumlar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi Weber’in sosyal davranış, Durkheim’ın sosyal münasebet kavramlarını kullansak da en az iki kişi arasındaki ilişki ifade eden davranışlar

Devamını Oku

Sosyal Münasebetler Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Sosyal Münasebetler Bilimi Olarak Din Sosyolojisi Sosyal münasebette iki şartın var olması gerekmektedir. Bunlar karşılıklı haberdarlık ve mensubiyet duygusu olarak ifade edilir ve her insan

Devamını Oku