‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER
GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)
Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi
Sekülerleşme Nedir?
SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI
Mabetten Medeniyete
Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Faydalı Linkleri Yayında!
Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimiliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu
Her Seviyede Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi
Sosyolojik Olarak Dini Gruplar ve Özellikleri
Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Sosyal Kurumlar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Sosyal Münasebetler Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Davranış Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi ve Sosyoloji
Üst Kavramlaştırma Olarak Alevilik:Akide ve İbadetler Açısından Alevilik ve Nusayrilik İlişkisi
Yurt dışında Ramazan’ın Sosyo-Psikolojik Yönleri (Amerika Örneği)
Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı