Din Sosyolojisi

Farabi- Erdemli Toplum/ Erdemsiz toplum

PAYLAŞ

Siyaset ilminin ilk hedefi gerçek mutluluğa ulaşmak olarak tanımlayan Fârâbî,  mutluluğun erdemli şehrin belirleyici özelliği ve özü olduğunu belirtmektedir. Yazmış olduğu Medinetü’l Fazıla eserinde Erdemli ve Erdemsiz Şehir tiplemesi yapmıştır.