Din Sosyolojisi
ANASAYFA

Tags: ziya gökalp

Ziya Gökalp (1876-1924)

Ziya Gökalp (1876-1924)

Ziya Gökalp, Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden birisi olup fikir adamı, sosyolog ve eğitimcidir. Asıl ismi Mehmed Ziya olan Gökalp, 1876’da Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Babası, Diyarbakır vilâyet evrak müdürlüğü ve nüfus nazırlığında bulunan Tevfik Efendi’dir. Tevfik Efendi’nin dedesi Hacı Hüseyin Sabir’in, Diyarbakır’da müftülük görevinde bulunmasından dolayı aile Müftüzadeler diye anılmıştır. Gökalp, ilk eğitimini Diyarbakır’da mahalle mektebinde […]