Din Sosyolojisi
ANASAYFA

Tags: Prof. Dr. Niyazi Akyüz

Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

“Din kurucusu”, J. Wach’ın, dini otorite tipolojisinin önemli kavramlarından biridir. Weber, dinî otoritenin karizma sayesinde kullanıldığını belirtir. Wach, Weber’in dinî otorite tipleri konusundaki ilk sistematik incelemesinden ilham almıştır. O, dinî otoriteyi kullananları çeşitli niteliklerine göre sınıflandırmıştır. ‘Din Kurucusu’ kavramı, karizmatik şahsiyetin temel niteliğini veya faaliyetini değil, onun yaptıkları ve söylemlerinin, tarihi ve sosyal süreçte yaptığı […]