Ahlak Temelli Şahsiyet İnşasında Dini Liderlerin Rolü: Yozgatlı Ahmet Efendi Örneği
Dini Gruplar Sosyolojisi ve Yeni Dini Hareketler
“Bilgi Çağında” Din, Kültür ve Toplum
Göç bağlamında kadının dinsel dönüşümü (Diyarbakır örneği)
Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din
Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri
Aile ve Din İlişkisi Açısından Sokak Çocukları
Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi
Evrimci Din Sosyologları
Toplumsallaşma
Türkiye’de Din Sosyolojisi
İşlevselci Din Sosyolojisi
Postmodernizm