Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI
Mabetten Medeniyete
Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Faydalı Linkleri Yayında!
Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimiliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu
Her Seviyede Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi
Sosyolojik Olarak Dini Gruplar ve Özellikleri
Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Sosyal Kurumlar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Sosyal Münasebetler Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Davranış Bilimi Olarak Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi ve Sosyoloji
Üst Kavramlaştırma Olarak Alevilik:Akide ve İbadetler Açısından Alevilik ve Nusayrilik İlişkisi