Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı

Toplumun bilimi olan sosyoloji geçmişe bakan yönüyle tarihte yaşamış toplumları anlamamıza yararken aynı zamanda içinde yaşadığımız çağın toplumlarını anlamak ve açıklamak konusunda da sosyal bilimler arasında ilk sıraya yerleştirilebilir. Sosyolojiyi anlarken bu bilimin bir geçmişi ve bilimler tasnifinde bir yeri olduğu akılda tutulmalıdır. Sosyolojinin dilinden konuşabilmek elbette ki bir donanımın ve elde edilmesi gereken bir

Devamını Oku

DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI

Din ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya ve yorumlamaya çaba sarf eden Din Sosyolojisi oldukça uzun sayılabilecek bir süreden beri önemli düşünsel ve pratik deneyimler elde etmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar önem taşıyacak bir düzeyde ilgi ve tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu gelişmeler; Din Sosyolojisi disiplininin artık yeni yeni ortaya çıkıp gelişme gösteren bir

Devamını Oku

Mabetten Medeniyete

Prof. Dr. Özcan Güngör : Mabetler, inananları inanç temelli bir gaye etrafında toplayarak “biz olma” ve “bir gruba aidiyet” bilincinin kazanılmasına katkı sağlar. Dünyada pek çok farklı toplum biçimine ve onların medeniyetlerine rastlanılsa da büyük medeniyet kurmuş bütün milletlerin çıkış noktası kutsal bir mabedin bulunduğu şehirdir. Hakikaten yeryüzünde mabetsiz bir toplum bulmak mümkün değildir. Bu bağlamda her medeniyetin ruh kökünü yansıtan bir değerler manzumesi vardır. Bu yönüyle inanan, düşünen, imar

Devamını Oku

Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Faydalı Linkleri Yayında!

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Türkyılmaz tarafından titizlikle hazırlanan din sosyoloji alanında akademik veri toplanmasında çok yarar sağlayacak çalışma yayınlanmıştır.  Bu çalışmayla tek bir noktada makaleleriniz ve tezleriniz için kaynak taraması yapabileceksiniz. Faydalı Linklere ulaşmanız için sadece Menü içerisinde yer alan Faydalı Link kısmına gelmeniz yeterlidir.

Devamını Oku

Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimiliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu

Prof.Dr.Özcan Güngör Çalışmada, sosyal bilim paradigması açısından ontolojik sorular olan “gerçekliğin doğası nedir?”, “İnsanın doğası nedir?”, “Toplumun doğası nedir?”,“Olgular arasındaki ilişkiler nasıldır?” ve “birey / yapı ilişkisinin boyutları nelerdir?” Sorularına sembolik etkileşimci teoriye dayalı cevaplar üretmeye çalıştık. Ayrıca sembolik etkileşimci teoriyi anlayıcı yaklaşım paradigması içinde sosyolojik bir teori olarak ele alarak, teorinin temel varsayımlarının ontolojik

Devamını Oku

Her Seviyede Din Sosyolojisi Kitap Okuma Listesi

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler! Açık kaynaklarda hiçbir din sosyolojisi kitap okuma listesinin olmaması sebebiyle bir kitap okuma listesi hazırlama zarureti hasıl olmuştur. Çünkü pek çok farklı seviyedeki öğrencilerimiz zaman zaman bu tür taleplerde bulunmakta ve bizler de bireysel olarak kitaplar tavsiye etmekteyiz. İfade etmeliyim ki açık kaynaklarda farklı üniversitelerin sosyoloji bölümleri doktora yeterlilik için

Devamını Oku

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar ve Özellikleri

Dini Gruplar ve Özellikleri (Religious Groups and Their Features)   Din, tarih boyunca kültürünün ilkel basamaklarından başlayarak aile, oymak, kabile, boy ve millet gibi doğal gruplarla hep yakın ilişki içinde olmuştur . Dolayısıyla dini gruplaşmalar insanlık tarihinin ilk bilinçli gruplaşmalarından biridir. Bunlardan hareketle her din bir toplumda ortaya çıkar ve yayılır gerçeğini ifade etmemiz gerekmektedir.

Devamını Oku

Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi

Sosyal Gruplar Bilimi Olarak Din Sosyolojisi Toplum tekbir sosyal grup ve kurum dan oluşan yekpare bir bütün değildir.O kendine yeterli birçok sosyal grup ve kurumdan oluşur. Ancak tek bir grup toplumun en küçük ünitesi olur. Her bir sosyal grubunda kendine özgü bir sosyo-kültürel yapısı vardır. Toplumda bu mikro sosyal gruplar ve kurumların bir sosyal sistemi

Devamını Oku