Din Sosyolojisi

“Bilgi Çağında” Din, Kültür ve Toplum

PAYLAŞ

 

Sosyolojinin bazı biçimlerinde, çalışmanın ana konusu olarak ”kültür”, “toplum”la yer değiştirir hale geldi. Bu, kültürün, teknoloji gibi daha önemli sayılan bir şeyle belidendiği indirgemecilik çeşitlerinin gelişimine izin verirken, aynı zamanda insan ontolojisiyle hususi bir meşguliyeti önemsemeyen epistemıvlojik bir relativizmi cesaretlendirdi. “Bilgi çağı”nın bazı önemli çağdaş açıklamalan, bu iki özelliği de gözler önüne seriyor. Bu makalenin iddiası şudur: Bunlar, genel anlamda sosyoloji için, ya da özellikle din sosyologlan için üzerinde ilerlemelerini sağlayacak verimli bir yol haritası sunmuyor. Durkheim’ın toplumsal gerçekçiliği, sadece, insanı ve çağdaş yaşamın dini boyutlannı önemsemeyen makine-yardımlı bilgi akışıyla zehirlenmiş teorilerin yetersizliğini aydınlarmaya katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda çağdaş toplumsal ve kültürel gerçekliklerin incelenmesi konusunda da daha verimli bir yola işaret edebiliyor.

http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/2008_C49_1/2008_C49_1_CAPCIOGLUI.pdf

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU