Din Sosyolojisi

Aile ve Din İlişkisi Açısından Sokak Çocukları

PAYLAŞ

Günümüz dünyasının en önemli toplumsal sorunlarından birisini sokak çocukları oluşturmaktadır. Ailelerin parçalanması, aile içi geçimsizlikler ve şiddet, üvey anne baba, cinsel istismar, geçim zorlukları vb. nedenlerle evini terk eden ya da sokağa atılan çocuklar dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin bazı büyük şehirlerinde de etkisini hissettiren bir sorun olmaya başlamıştır. Bu çalışma, Samsun’da (n=10), Ordu’da (n=11), Ankara’da (n=80) İstanbul’da (n=134), Bursa’da (n=19) ve Antalya’da (n=16) olmak üzere 2008–2009 yılında sokak çocuklarından kartopu örnekleme metodu ile seçilen toplam 270 çocuk üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, sokak çocuklarının dindarlık düzeyleri; aile tipi, anne ve baba ile ilişki durumu ve anne baba uyumu gibi değişkenler açısından incelenmiştir.

https://dergipark.org.tr/en/pub/omuifd/issue/20289/215350

İsa ÖZEL